Verslag co-creatie startbijeenkomst

Op maandag 31 oktober is in zalencentrum Pro Rege de eerste woonworkshop van het Huis van Inspiratie gehouden. We kunnen terugkijken op een bijzonder inspirerende avond. Onderstaand het verslag:

Opening

Namens de Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk opent Theo Dohle de avond en heet de ruim 70 geïnteresseerden welkom. Daarna licht hij het doel van de co-creatieworkshop toe: belangstellenden denken mee over de indeling en uitstraling van de woningen. Daardoor worden het plan en de woningen van Huis van Inspiratie beter. Daarnaast benadrukt hij dat deelname aan deze of de volgende woonworkshop voorrang oplevert aan kopers in de verkoopfase.

Inhoudelijke toelichting

Na de introductie van Theo licht architect Liesbeth Brink de inhoud van het plan toe. Ze vertelt dat Huis van Inspiratie een hoog ambitieniveau heeft. Dit komt onder meer tot uiting in de royale afmetingen van de woningen en percelen. Maar ook in de hoogwaardige materialen en afwerking, en chique details als een verhoogde eerste etage met statige entreetrap en het souterrain daaronder. Hierdoor wordt Huis van Inspiratie het meeste exclusieve deel van Nieuw Crooswijk.

Keuze in architectuur en uitstraling

Bovendien valt er veel te kiezen, zowel in de architectuur van de woningen als de grootte en diepte van de tuin. “Woningen hebben straks drie, vier of vijf lagen. Daarvoor willen wij vanavond graag de voorkeuren horen”, aldus Liesbeth. Door het laten zien van veel ontwerpschetsen maakt de architect duidelijk ‘waar we vanavond met elkaar over in gesprek gaan’. “Er zijn veel opties mogelijk, maar we willen van jullie graag de voorkeuren horen. Het ontwikkelen van de woningen in Nieuw Crooswijk moet een co-creatief proces zijn met de mensen die er uiteindelijk komen wonen”, stelt Liesbeth.

Individuele en gezamenlijke keuzes

Een geïnteresseerde vraagt zich af wat er met ‘jullie keuze’ wordt bedoeld. “Mag je individueel nog iets kiezen of kiezen we nu alles samen?” Liesbeth legt uit dat zaken als de inrichting van de collectieve tuin gezamenlijk besloten worden, maar dat elke geïnteresseerde zelf de keuzes voor de eigen woning maakt.

Planning van Huis van Inspiratie

Na de inhoudelijke uitleg van Liesbeth licht Chakir Alahoui, projectmanager vanuit de Ontwikkelingscombinatie, de planning van Huis van Inspiratie toe. “De komende weken worden de resultaten van deze woonworkshop verwerkt. Daarop volgt in januari een tweede woonworkshop. Daarmee hebben we een plan dat optimaal is afgestemd op de wensen van geïnteresseerden. Rond april 2017 start de verkoop. De verwachting is dat bij een vlotte verkoop dan eind 2017 de bouw kan beginnen. En dat zo mogelijk vanaf eind 2018 de oplevering van de eerste woningen dan mogelijk al volgt.”

Vragenronde

Tijdens de vragenronde wil een andere geïnteresseerde weten of ‘je zelf mag kiezen welke architect een huis ontwerpt op de door jouw uitgezochte kavel’. Chakir legt uit dat dit niet het geval is. De architecten zijn gekoppeld aan de verschillende kavels.

Een andere vraag uit het publiek is of er van de vijf architecten precies evenveel huizen worden gebouwd. Chakir: “Tijdens deze woonworkshop willen we graag weten welke architectuurstijlen het meest in de smaak vallen. Op basis daarvan kan het zijn dat één of twee stijlen vaker voorkomen. Uiteindelijk komen er wel ontwerpen van alle vijf architecten in Huis van Inspiratie, zodat het ook in dat opzicht een gevarieerd plan wordt.”

Interactieve woonworkshops

Na de presentaties en de vragenronde verdelen alle geïnteresseerden zich over verschillende tafels. In kleine groepjes vinden de woonworkshops plaats. Door een interactief gesprek aan te gaan worden thema’s besproken, waaronder de stedenbouw en architectuur, woningtypen, binnen(tuin), specials en duurzaamheid. De sfeer aan de tafels is goed, mensen stellen veel vragen en zijn nieuwsgierig in wat wel of niet kan. Wat ook opvalt is dat veel mensen eigenlijk heel goed weten hoe ze hun ideale woning zouden inrichten.

Een greep uit de reacties

“Kunnen de entreetrappen ook van natuursteen gemaakt worden? Dat is nog chiquer dan beton.”

“Die ruimte onder de grond – het souterrain – dat wordt een kinderspeelkamer. Of misschien toch een werkkamer. Eigenlijk kun je er heel veel mee.”

“Zou de vide ook aan de achterkant van het huis mogen in plaats van de voorkant? Dan sluiten de keuken en de tuin beter op elkaar aan.”

De vides blijken erg in de smaak te vallen, met name door de ruime opzet van de woningen. Aan een andere tafel zijn de deelnemers het al discussiërend met elkaar eens dat de afscheiding tussen de tuinen vooral groen moet zijn en het liefst collectief zodat de eenheid wordt behouden. Over de schuurtjes bestaan meer verschillende voorkeuren. Een man aan tafel zegt: “Ik bouw eigenlijk het liefst zelf mijn eigen schuur.”

Hoe kijken de aanwezigen aan tegen een gezamenlijke tuin met zwembad? Een potentiële koper vindt dat die ook voor overlast kan zorgen. Ook wordt de vraag gesteld hoe het zwembad veilig wordt gemaakt voor kinderen.

Duurzaamheid blijkt tevens een vruchtbaar onderwerp. Voor veel geïnteresseerden is dit een belangrijk item. Op de vraag of er oplaadpunten komen voor elektrische auto’s, kunnen de mensen van de Ontwikkelingscombinatie direct positief antwoorden.

Huiswerk

De avond eindigt voor potentiële kopers bij het waarderen van de architectuurstijlen. Met groene en rode post-its kan iedereen zijn of haar voorkeur aangeven. Dit levert een goed overzicht op. De avond heeft veel huiswerk voor de Ontwikkelingscombinatie opgeleverd. Op basis van de verkregen input werken de ontwikkelaars en architecten de plannen van Huis van Inspiratie verder uit.

Startbijeenkomst gemist?

Heeft u de eerste woonworkshop gemist, maar bent u wel geïnteresseerd in Huis van Inspiratie? Meldt u zich dan aan voor de tweede woonworkshop in januari. Potentiële kopers, die hebben deelgenomen aan de co-creatieworkshops, krijgen voorrang in de verkoopfase!

Tweede woonworkshop

De uitgewerkte plannen worden gepresenteerd en besproken tijdens de tweede co-creatie woonworkshop in januari 2017. Alle aanwezigen die op de eerste avond aanwezig waren, kunnen dan een terugkoppeling verwachten.