Verslag 2e woonworkshop 20 februari jl.

2e woonworkshop Huis van Inspiratie:
veel belangstelling en enthousiasme voor de woningen!

Maar liefst 150 bezoekers waren er op de 2e woonworkshop voor Huis van Inspiratie, het nieuwste – en laatste – woningproject in Nieuw Crooswijk. De avond werd geopend door Theo Dohle die namens de Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk iedereen van harte welkom heette. Hij riep alle aanwezigen op om zoveel mogelijk tips en reacties te geven op de plannen: ‘de plannen worden nu definitief gemaakt, jullie input maakt Huis van Inspiratie nog aantrekkelijker.’ De presentatie die op de avond is gegeven staat op de website.

 

Vervolgens lichtte projectmanager Chakir Ahaloui van de OCNC ( ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk) de huidige stand van zaken toe, inclusief de vraag waar de plannen door de vorige woonworkshop op 31 oktober zijn aangepast. Dit betreft de definitieve configuratie van de woningen over 3 en 4 lagen verdeeld over de 4 straten in het plan.

Maar ook architectenkeuze per woning is nu gemaakt om een zo fraai mogelijke gevelbeeld te verkrijgen. Voor de Special woningen in het plan is ook bepaald welke architecten deze verder mogen ontwerpen.

De veranderingen zitten verder voor een groot deel ook in de woningen. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen die geïnteresseerden maakten, kan bij elke woning gekozen worden voor een Comfort plattegrond uitvoering met meer- en minderwerkopties als voor een Style uitvoering waarbij het bijna volledig op maat ontwerpen van de indeling tot de mogelijkheden behoren. Daarvoor is ook een apart bureau, Doen Architecten, voor het interieuradvies aangetrokken. Verder is de collectieve tuin uitgewerkt met het accent op een bijzonder groene uitstraling met klein deel om te spelen of voor de ouderen lekker te relaxen. De opname van een gezamenlijke moestuin, mogelijk in combinatie met een kas maakt in deze fase ook onderdeel uit van de plannen.

“Het begint steeds meer vorm te krijgen en het gaat voor ons al helemaal leven. We zijn echt heel enthousiast”

reactie van een van de deelnemers

Start verkoop

Chakir ging ook in op de vervolgstap. Door de aanpassingen is er wat meer tijd nodig voor het afronden van de plannen. De start verkoop vindt daarom wellicht nog net voor de zomer van dit jaar plaats. Als er voor een zorgvuldig proces en goede verkoopstukken meer tijd nodig is, dan wordt dat mogelijk september dit jaar. Op korte termijn verwacht de OCNC hier meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

De start bouw is bij een goede verkoop begin 2018 voorzien, de bouwtijd bedraagt naar verwachting een jaar.

“Het gaat erom wat bij iemand past. Een interieur moet een ziel hebben, zodat je kunt zien wie er woont of werkt.”

Doen Architecten

Architect Liesbeth Brink presenteerde vervolgens de ontwerpen van elk van de gevels van de vier zijden van Huis van Inspiratie. Ze liet zien dat er net als bij de andere delen van de wijk een rijk en gevarieerd beeld ontstaat van woningen die deels drie en deels vier lagen zijn. Enkele specials op de hoeken zijn zelfs vijf lagen. Aan de Kerkhoflaan komen woningen met een souterrain en een chique trap naar een beletage. Die grote benedenruimtes lenen zich zowel goed als woonruimte, maar ook voor bijvoorbeeld werk aan huis of riante eetkeuken.

Op maat

Arjen Meinema van TW3 nam daarop het woord. Samen met Robert Langejan makelaars verzorgen zij straks de verkoop van de woningen. TW3 zal daarnaast als Wooncoach ook de kopers begeleiding verzorgen. Arjen liet zien dat kopers die een woning op maat willen volgens het Style principe, een iets uitvoeriger traject ingaan, omdat ze met de interieurarchitecten overleggen over hun wensen. Binnen enkele technische beperkingen en het Bouwbesluit is heel veel mogelijk met het maken van een eigen indeling. Daar staat wel tegenover dat je aan het begin een reserveringsvergoeding betaalt van ongeveer z’n € 2000,- Het exacte bedrag moet in overleg met de OCNC nog worden bepaald.      Dit is voor de kosten van de architect en andere adviseurs. Als je er na het afsluiten van de reserveringsovereenkomst vanaf ziet, dan krijg je deze vergoeding niet terug.

Macha en Kimberley van Doen Architecten sloten het plenaire deel af. Zij lieten enkele voorbeeldplattegronden zien. Alle huizen zijn heel ruim en als je wilt kunnen er vijf slaapkamers in. Maar je kunt er ook voor kiezen om minder, maar wel grotere slaapkamers te nemen. Of een extra grote badkamer. Of een aparte badruimte voor gasten. De vides of split-level uitvoering welke ook bij verschillende plattegrond uitvoeringen van toepassing is zorgen in combinatie met extra hoge ramen voor een bijzonder woonbeleving.

Na de presentaties was het woord aan de geïnteresseerden. In groepjes beoordeelden zij de verschillende woningtypes en indelingsvarianten. Tijdens deze groepsgesprekken konden zij op grote vellen met plattegronden aangeven wat aanspreekt en welke opties en suggesties zij hadden.

Vragen

Na de presentatie en tijdens het werken in groepjes kwamen nog verschillende vragen naar voren. Zo vroeg een van de deelnemers of het mogelijk was om een vierlaagse woning van een aparte entree te voorzien. Op dit moment woont zijn vader al bij zijn gezin in, dat willen ze ook graag in de nieuwe woning. Architect Liesbeth Brink liet zien dat de grote huizen in Huis van Inspiratie zich daar heel goed voor lenen.

Een andere vraag ging over de duurzaamheid: hoe is dat in het plan verwerkt? Chakir gaf aan dat in de basis alle huizen al volgens de laatste normen worden ontworpen en heel duurzaam zijn door de aansluiting op stadsverwarming. Elke koper kan individueel daarnaast extra opties realiseren. Bijvoorbeeld plaatsing van extra zonnepanelen.

Een geïnteresseerde wilde weten hoe het in de toekomst gaat met de collectieve tuin. Die ziet er nu mooi uit, maar stel dat er straks allemaal schuurtjes inkomen, wie ziet daar dan op toe? Chakir: ‘We nemen daar regels op in het koopcontract en dit wordt ook de verantwoordelijkheid voor de nog op te richten Vereniging van Eigenaren. Die leggen de afspraken hierover vast in hun huishoudelijk reglement.’ Op de vraag wat de VVE bijdrage gaat worden valt nog niet goed te antwoorden. Waarschijnlijk enkele tientjes per maand.

Er waren ook vragen over het aanpassen van de trap bij de souterrainwoningen: kan die meer aan de zijkant in plaats van precies in het midden van de voorgevel. Daar komt de ontwikkelaar in overleg met de architect nog op terug.

Veel is zo inmiddels wel duidelijk geworden mogelijk om in deze laatste fase van Nieuw Crooswijk echt je droomhuis samen te stellen. De introductie van het Style traject om samen met DOEN architecten verder invulling te geven aan je eigen wensen is bijzonder goed ontvangen.