Veel enthousiasme tijdens Summer Event

Het Huis van Inspiratie Summer Event is goed verlopen. We ontvingen een flink aantal bezoekers en kregen veel enthousiaste reacties op de uitwerking van zowel de woningen als de collectieve binnentuin. Ter gelegenheid van het Summer Event was de bouwlocatie aan de Catharina van Zoelenstraat voorzien van o.a. picknicktafels en een gezellige bar voor de beloofde ‘borrel & bites’. Voor de jongste bezoekers was er een zandbak.

Positieve reacties
De bezoekers ontvingen onder meer een informatieboekje over Huis van Inspiratie. Ook konden zij de laatste tekeningen en koopsommen (bandbreedten) van de woningen inzien. Voor vragen konden zij terecht bij het aanwezige verkoopteam. Zowel de uitwerking van de woningen als het voorstel voor de collectieve binnentuin viel in de smaak. Vooral de ruim opgezette plattegronden, de diepe achtertuinen en het hoge afwerkingsniveau kregen positieve reacties. Ook waren de aanwezigen enthousiast over het gevarieerde gevelbeeld en de vele indelingsmogelijkheden.

Start verkoop
Het Summer Event was een geslaagde voorloper van de start verkoop van Huis van Inspiratie. Deze vindt naar verwachting dit najaar plaats. Iedereen die zich heeft aangemeld als belangstellende ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.

Er zijn enkele downloads m.b.t. het evenement beschikbaar.