4 juli 2017

Huis van Inspiratie Summer Event

Een flink aantal bezoekers kwam naar het Huis van Inspiratie Summer Event. Tijdens deze gezellige bijeenkomst lieten zij zich uitgebreid informeren over dit hoogwaardige en tevens laatste deelplan van Nieuw Crooswijk. De uitwerking van zowel de woningen als de gezamenlijke binnentuin is met veel enthousiasme ontvangen.

20 februari 2017

2e woonworkshop

Op 20 februari is in zalencentrum Pro Rege de 2e bijeenkomst van het Huis van Inspiratie gehouden. Onderstaand de documenten van deze bijeenkomst.

Presentatie

Schetsplattegronden

1e bijeenkomst, 31 oktober 2016

Co-creatie startbijeenkomst

Op maandag 31 oktober is in zalencentrum Pro Rege de co-creatie startbijeenkomst (1e woonworkshop) van het Huis van Inspiratie gehouden. Onderstaand de documenten van deze bijeenkomst.