20 februari 2017

2e woonworkshop

Op 20 februari is in zalencentrum Pro Rege de 2e bijeenkomst van het Huis van Inspiratie gehouden. Onderstaand de documenten van deze bijeenkomst.

Presentatie

Schetsplattegronden

1e bijeenkomst, 31 oktober 2016

Co-creatie startbijeenkomst

Op maandag 31 oktober is in zalencentrum Pro Rege de co-creatie startbijeenkomst (1e woonworkshop) van het Huis van Inspiratie gehouden. Onderstaand de documenten van deze bijeenkomst.